Koty mogą z natury wydawać się samotnikami, które zawsze podążają własnymi ścieżkami, jednak to jedynie mylne wrażenie. Kanapowy mruczek jest zwierzęciem stadnym, potrzebującym towarzystwa innych zwierząt, by mógł być w pełni szczęśliwy.

Często przy kotach „jedynakach” członkiem kociego stada staje się właściciel oraz domownicy, których może nie odstępować na krok i cały czas łaknąć pieszczot. Te urocze symptomy są jednak złudne. Jak całe stado kota opuszcza dom, zwierzak czuje się osamotniony.

Może głośno wokalizować, wyczekiwać przed drzwiami na powrót człowieka lub wyładować negatywną energię w inny sposób — często na roślinach domowych czy strącając przedmioty z półek. Jedną z metod zapobiegania kociej samotności jest poszerzenie stada o dodatkowego kota. Proces ten nazywa się dokoceniem.

Dokocenie — czym jest? Jak prawidłowo wprowadzić nowego członka stada?

Dokocenie jest to wprowadzenie nowego zwierzaka do kociego stada. Najczęściej termin odnosi się do wprowadzenia drugiego kota, jednak może być to inny zwierzak (np. pies) lub nowy członek rodziny. Powodzenie procesu zależy od umiejętności społecznych kota, których rozwój indukowany jest na wczesnym etapie życia. Gdy kociak spędził swoje dzieciństwo z matką i rodzeństwem, wtedy potrafi się komunikować z innymi kotami.

Gorzej, jeśli kot został za wcześnie porzucony przez matkę i wychowali go ludzie jako „jedynaka”. Podczas zapoznawania ze sobą nowych kotów mogą pojawić się syki i bojowe pozy, jednak powinny one po dłuższym czasie zaniknąć. Warto dla nowego domatora przeprowadzić czasową izolację w pomieszczeniu wolnym od innych kotów, warto na tym etapie zaznajomić koty ze swoim zapachem.

Kot rezydujący w domu dłużej może poczuć się zagrożony obecnością obcego kota na terytorium, dlatego wszelkie interakcje pomiędzy kotami na początku muszą być nadzorowane. Przy kolejnych etapach warto brać obcego kota na ręce i pokazywać go rezydentom, przekazywać zapach drugiego kota na rękach oraz zaproponować im wspólną zabawę, która powinna przełamać pierwsze lody. Przy pierwszym swobodnym spotkaniu kotów warto pozostawić im dostęp do kryjówek oraz umożliwić odejście.

Komu polecamy więcej, niż jednego kota?

Przygarnięcie lub zakup drugiego kota powinny rozważyć osoby zapracowane lub takie, których większość dnia nie ma w domu. Należy pamiętać o tym, że obecność drugiego kota w stadzie pozwala zachować dobre zdrowie psychiczne obu mruczków, które będą mogły zajmować się sobą. Polecane jest to również dla kotów z problemami z rozstaniem się z właścicielem lub takich wykazujących ogólne zaburzenia behawioralne, niewynikające ze strachu przed innymi kotami.

W schroniskach często pojawiają się oferty kotów do adopcji „w dwupaku” – najczęściej są to koty mocno ze sobą związane, przy których nie ma konieczności przeprowadzania separacji czy wszystkich etapów zaznajamiania ze sobą kotów.